Marc's Journal

Your awesome Tagline

0 notes

Kahit saan ako bumaling.. kahit magpaikot-ikot pa’ko o umilalim sa kama.. connected pa din ako. Lolz (Bigay ng GM nmin) #Mobily4GModem

Kahit saan ako bumaling.. kahit magpaikot-ikot pa’ko o umilalim sa kama.. connected pa din ako. Lolz (Bigay ng GM nmin) #Mobily4GModem

Filed under mobily4gmodem